Accelerated Learning

Aikuiskoulutuksen täytyy olla huomattavasti nykyistä tehokkaampaa, jotta se vastaisi työmarkkinoiden alati muuttuviin vaatimuksiin saada nopeasti ja täsmällisesti juuri oikeanlaista ammattitaitoa ja osaamista. Academyn kiihdytetyn oppimisen ohjelma on uudenlainen intensiivikoulutusmalli, joka on tehokas ja oppijan kannalta houkutteleva vaihtoehto. Accelerated Learning -malli pohjautuu ajankohtaiseen aivotutkimukseen, ja koulutuksiamme päivitetään säännöllisesti. Keräämme jatkuvasti palautetta ja toiveita työelämän toimijoilta, opettajilta ja partnereilta.

miten SE TOIMII?

Accelerated Learning perustuu ajankohtaiseen aivotutkimukseen ja pitää sisällään nopeatempoista käytännön oppimista, tiimityöskentelyä ja jatkuvaa palautevuoropuhelua. Ohjelmamme alkaa huolellisesta rekrytointiprosessista, jossa valitsemme kunnianhimoiset henkilöt, joilla on oikeanlainen potentiaali ja valmiudet kyseiseen koulutusohjelmaan. Koulutus toteutetaan kokopäiväisesti niin sanotulla bootcamp-formaatilla, tavallisesti kolmen intensiivikuukauden aikana omissa toimitiloissamme.

Yritysten tarpeisiin vastaaminen
Intensiivisen koulutusjakson aikana koulutamme osallistujat tarjoamaan sellaista osaamista, mitä puuttuu Suomen työmarkkinoilta. Olemme tilanteessa ajantasalla työnantajiin ja asiakkaisiin kytkeytyvien hyvien suhteiden ja jatkuvan vuoropuhelun ansiosta.

Tiedon soveltaminen käytäntöön
Opetuksemme perustuu konkreettiisiin tehtäviin. Näkökulmamme on, että oppimisesta tulee tehokasta käytännön työskentelyn avulla. Aktiviteettien ja tehtävien tulee innostaa, motivoida ja kytkeytyä läheisesti tehtäviin, joita tehdään työelämässä. Näiden laadukkaiden koulutusrakenteiden avulla mahdollistamme koulutukseen osallistuville jyrkän kehityskaaren. Samanaikaisesti autamme yrityksiä saamaan mahdollisuuden tavoiteltuun osaamiseen.

Täsmäkoulutukset yhteistyökumppaneillemme
Monet yritykset työskentelevät sektoreilla, joissa osaajien kysyntä yrittää selvästi tarjonnan tietyillä osaamisalueilla. Me voimme räätälöidä ohjelman yrityksesi omien tarpeiden mukaan kolmessa kuukaudessa. Näin saat täsmäkoulutettuja osaajia yritykseesi vain puolessa vuodessa (3 kuukautta ohjelman suunnitteluun + 3 kuukautta koulutusohjelmaan).

Mikäli osaamisvaje asettaa haasteita yrityksenne kasvulle, Academy voi olla siihen ratkaisu. Lue lisää Academysta yrityksille.

12
Voit vaihtaa alaa kahdessatoista viikossa
Taustastasi riippumatta voit kouluttautua konsultiksi sekä päästä vakituiseen työsuhteeseen kauttamme vain 12 viikossa.

LÄHESTYMISTAPAMME OPPIMISEEN

Olemme inspiroituneet Accelerated Learning -menetelmän ja aktiivisen oppimisen malleista, jotka painottavat innostavia, motivoivia ja työelämään läheisesti kytkeytyviä aktiviteetteja. Opetusmenetelmämme ovat toiminnallisia, ja opetuksessa käytetään konkreettisia työhön liittyviä tehtäviä.

Tehokas oppiminen vaatii vuorovaikutusta ja sitä, että voit hyödyntää taitojasi välittömästi, sillä koulutusohjelmassamme tehdyt harjoitukset ja tehtävät ovat käytännönläheisiä. Aivotutkimukset osoittavat, että oppiminen on tehokkainta käytännön työskentelyssä, juurikin yhdessä muiden kanssa - mutta myös jatkuvassa oppimisen tulkitsemisessa ja reflektoimisessa.

Myös strukturoitu opetus helpottaa oppimista. Koulutussisällöillä on siksi selkeät päämäärät ja osallistujilla mahdollisuus jatkuvaan opastukseen, mikä onkin olennainen osa opetusta. Kokeneen ja innostavan opettajan rooli on erittäin tärkeä Academyssä.

Academyn koulutukset muovautuvat työ- ja koulutusmarkkinoiden mukaisesti. Yksi merkittävä trendi on digitalisaatio ja liiketoiminnan digitalisoituminen, Academy huomioi tämän starttaamalla ensimmäisen koulutuksen juuri IT-puolella.

Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme ja koulutuksiemme sisältöjä sekä jaamme tietoa myös muille hyödynnettäväksi.

accelerated learning

Fokusoitu ja nopeatempoinen oppiminen säästää aikaa ja on tehokastaaction learning

Käytännönläheistä oppimista, jossa opetus perustuu todellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseengrowth mindset

Käsitys, jonka mukaan yksilön oppiminen on rajatonta ja harjoitus tekee mestarin




peer-to-peer

Opiskelijatoverit oppivat toisiltaan jäsennellysti ja joustavasti vertaisoppimisen keinoin

TULE OPETTAJAKSI

Menestynyt konseptimme kasvaa jatkuvasti. Omistautuneet opettajamme yhdistävät opetukseen käytännön työelämästä tuttuja harjoituksia, mikä on avaintekijä matkallamme kohti parasta Accelerated Learning -koulua. Tarvitsemme jatkuvasti lisää hyviä opettajia.