LÄHESTYMISTAPAMME OPPIMISEEN

Kuinka uuden ammatin oppiminen 12 viikossa on mahdollista? Academyn ratkaisu uudelleenkouluttautumisen tehostamiseksi on kiihdytetty oppiminen, jossa korostuvat oikeiden työelämän haasteiden ratkominen ja jatkuva itse tekeminen ja kokeileminen.

Olemme inspiroituneet Accelerated Learning -menetelmän ja aktiivisen oppimisen malleista, jotka painottavat innostavia, motivoivia ja työelämään läheisesti kytkeytyviä aktiviteetteja. Opetusmenetelmämme ovat toiminnallisia, ja opetuksessa käytetään konkreettisia työhön liittyviä tehtäviä.

Tehokas oppiminen vaatii vuorovaikutusta ja sitä, että voit hyödyntää taitojasi välittömästi, sillä koulutusohjelmassamme tehdyt harjoitukset ja tehtävät ovat käytännönläheisiä. Aivotutkimukset osoittavat, että oppiminen on tehokkainta käytännön työskentelyssä, juurikin yhdessä muiden kanssa - mutta myös jatkuvassa oppimisen tulkitsemisessa ja reflektoimisessa.

Myös strukturoitu opetus helpottaa oppimista. Koulutussisällöillä on siksi selkeät päämäärät ja osallistujilla mahdollisuus jatkuvaan opastukseen, mikä onkin olennainen osa opetusta. Kokeneen ja innostavan opettajan rooli on erittäin tärkeä Academyssä.

Academyn koulutukset muovautuvat työ- ja koulutusmarkkinoiden mukaisesti. Yksi merkittävä trendi on digitalisaatio ja liiketoiminnan digitalisoituminen ja siitä kumpuava osaajapula, minkä Academy huomioi kouluttamalla työelämään valmiita IT-konsultteja.

Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme ja koulutuksiemme sisältöjä sekä jaamme tietoa myös muille hyödynnettäväksi.

Pedagoginen lähestymistapamme:

accelerated learning

Fokusoitu ja nopeatempoinen oppiminen säästää aikaa ja on tehokasta.action learning

Käytännönläheistä oppimista, jossa opetus perustuu todellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen.growth mindset

Käsitys, jonka mukaan yksilön oppiminen on rajatonta ja harjoitus tekee mestarin.




peer-to-peer

Opiskelijatoverit oppivat toisiltaan jäsennellysti ja joustavasti vertaisoppimisen keinoin.