Gör testet

Konsultit 

C#.NET kesälukukausi 2018

Olli Piilonen

Olli, kokista IT-konsultiksi. Olli on rauhallinen ja pitkäpinnainen tiimipelaaja, joka on tottunut työkentelemään yksin ja yhdessä. Ravintola-alan hektisyys on opettenut häntä keksimään nopeita ratkaisuja ja hoitamaan hommat tehokkaasti maaliin saakka. Ollista on palkitsevaa nähdä oman työnsä jälki ja siitä lähti myös idea hakeutua ohjelmoinnin pariin, jossa luomisen tuskaa varmasti pääsee helpottamaan koodatessa.

Mikko Keino

Mikko on innokas ja ahkera, tuleva IT-alan nuori osaaja. Mikko on vastavalmis Elintarviketieteiden maisteri, jonka kiinnostus IT-alaan ja koodaamiseen heräsi opintojen ohella. Monen vuoden kokemus kansainvälisessä tutkimusyrityksessä on haastanut sekä kehittänyt Mikon viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Vuodet urheilukentillä ovat kasvattaneet Mikosta luotettavan ja oma-aloitteisen tiimipelaajan, joka motivoituu yhtä lailla haasteista kuin onnistumisistakin. Tiimiin Mikko tuo analyyttistä ajattelua, ketteriä ratkaisuja ja huumorilla höystettyä yhteishenkeä.

Nina Puhakka

Nina on positiivinen, utelias ja avoin ja hänellä on jatkuva tarve ja halu oppia uutta. Nina ei pelkää haasteita, vaan haluaa kehittää itseään ja haluaa näyttää osaamisensa myös työssä. Nina tulee hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja ymmärrystä löytyy myös asiakkaiden näkökulmasta pitkän asiakaspalvelu-uran myötä. Kiinnostus ohjelmointiin heräsi edellisessä työpaikassa tehtyjen projektien myötä, joista hän huomasi, että eri sovelluksien ja järjestelmien oppiminen sujui nopeasti. Ratkaisujen keksiminen, innovointi, sekä kehittäminen on Ninasta innostavaa. Mitä vaan voi oppia!

Riikka Valjakka

Riikka on 26-vuotias kauppatieteiden opiskelija Helsingistä ja suorittaa opintojaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Maisteriopintojen pääaineeksi Riikka on valinnut laskentatoimen ja sivuaineeksi tietotekniikan. Kauppatieteiden opiskelu on lisännyt Riikan analyyttisia kykyjä ja lisännyt liiketoiminnallista ymmärrystä. Tietotekniikan kursseilla Riikka on esimerkiksi päässyt käyttämään web-sovellusten tekniikoita, kuten javascriptia, HTML:ää sekä CSS:ää.

Elli Salo

Elli on positiivinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava alanvaihtaja. Häntä motivoi jatkuva uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen elämän kaikilla osa-alueilla. Alunperin Elli on kouluttautunut hoitoalalle ja hänellä onkin vankka kokemus alasta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt vakuutusalalla myynnin ja asiakaspalvelun parissa. Työuransa aikana hän on ollut usein vastuussa uusien työntekijöiden opastuksesta ja ohjaamisesta. Optimistisella ja rohkealla elämänasenteella varustettuna hän hakeutui IT-alalle, jossa pääsee toteuttamaan ongelmanratkaisutaitojaan ja loogista päättelykykyään.

Oona Kangas

Oona on valmistunut liiketalouden tradenomiksi joulukuussa 2016. Työkokemusta hänelle on kertynyt niin opintojen aikana kun niiden jälkeenkin runsaasti pankkialalta erinäisissä tehtävissä. Jo opintojen aikana Oonan kiinnostus tietotekniikkaa ja ohjelmointia kohtaan heräsi ja syksyllä 2017 hän aloitti tieto- ja viestintätekniikan opinnot. Uteliaisuus siitä miten sovellukset ja ohjelmat toimivat sekä halu oppia ja olla osa sovelluskehitystä saivat Oonan hakeutumaan alalle. Pohjaton halu oppia ja kehittyä luo hyvän perustan reippaalle työasenteelle.

Erika Laamanen

Erika on pian valmistuva filosofian tohtori, jonka vahvuuksia ovat pitkäjänteisyys, järjestelmällisyys, yhteistyökykyisyys ja herkkyys innostua mitä erilaisimmista asioista. Ennen IT-alaa hän työskenteli yliopistossa, jossa hän teki kirjallisuuden alan tutkimusta sekä mm. luennoi ja osallistui alan konferensseihin. Ohjelmoinnissa Erikaa kiehtoo se, miten siinä yhdistyvät looginen ja luova ajattelu ja miten lukemattomilla eri tavoilla sitä voidaan soveltaa. Jatkuva kehittymisen mahdollisuus ja ohjelmoinnin jännittävät tulevaisuudennäkymät tekevät alasta Erikalle erityisen puoleensavetävän.

Henni Marjomaa

Henni on valmistunut Tradenomiksi Johdon assistenttityön linjalta. Hän on ollut aina kiinnostunut IT-asioista ja hakeutunut edellisissä töissä rooleihin, joissa on saanut vastuuta esim järjestelmien pääkäyttäjänä. Henni kokee, että hänellä on luontainen kyky sekä halu ja into ymmärtää tietotekniikkaa. Hallinnollisessa tehtävässä IT-yrityksessä Hennin into ymmärtää koodia kasvoi entisestään ja myötävaikutti alanvaihtoon. Hennillä on vahvat vuorovaikutustaidot ja halu kehittyä jatkuvasti. Työntekijänä Henni on periksiantamaton ja hän luottaa omiin kykyihinsä ja oppimispotentiaaliinsa.

Oscar Storbacka

Oscar on insinööri, jonka intohimo on ohjelmoida ja kehittää tuotteita. Luova ajattelu ja ongelman ratkaisu ovat hänelle vahvuuksia, jotka tulevat kuin luonnostaan. IT-alalta löytyy jo kokemusta ohjelmistotestaajana Jollalta, ja omalla ajalla hän on opiskellut Javascriptiä ja nettisivujen ohjelmointia. Oma kehitys ja taitojen hiominen on Oscarille tärkeää, ja tuo innokkuutta ja päättäväisyyttä tekemiseen.

Sari Paavilainen

Sari on avoin, luova ja yhteistyökykyinen innostuja, joka inspiroituu merkityksellisestä työstä, oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja loistavasta asiakaskokemuksesta. Sarin tausta on kouluttajana julkisella ja yksityisellä puolella sekä yksityisyrittäjänä. Koulutukseltaan Sari on filosofian maisteri. Sarin vahvuuksia ovat innostus ja taito oppia uutta, kyky inspiroitua monenlaisista työtehtävistä, ensiluokkaiset vuorovaikutus- ja esiintymistaidot suomeksi ja englanniksi sekä uutta luova ajattelutapa. Sarin kiinnostus IT-alaan heräsi yrittäjävuosien aikana IT-alan asiakkaiden myötä.

Sara Seunavaara

Sara on energinen ja sosiaalinen tiimipelaaja joka viihtyy ongelmanratkaisutehtävien parissa. Hänellä on opiskelutaustaa ja asianmukaista tietämystä kansainvälisen liiketalouden saralta, sekä aiempaa IT-alan työkokemusta ulkomailta. Sara sopeutuu helposti uusiin ympäristöihin, oppii nopeasti uutta ja henkilökohtainen kehittyminen ja uuden tiedon omaksuminen toimivat hänelle aina hyvänä motivaationa. Sara viihtyy dynaamisessa työympäristössä ja haluaa hoitaa kunkin aloitetun projektin loppuun yksityiskohtien hiomista unohtamatta.

Jussi Ojala

Jussi on ahkera ongelmanratkaisija, joka innostuu haasteista ja loistaa ryhmätyöskentelyssä. Hän aloitti uransa logistiikassa työskennellen erilaisissa tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja liikenteenhoito -tehtävissä. IT-kiinnostus muuttui intohimoksi, kun hän ideoi, perusti ja johti IT-alan startuppia Loadbrota. Yrittäjyyden jälkeen Jussi siirtyi IT-konsultiksi Atokselle. Siellä hän kehitti prosesseja asiakasrajapinnassa, hallinnoi IT-järjestelmiä sekä vastasi erilaisista viestintätehtävistä. Jussi on rakentanut erilaisia VBA-makroja hyödyntäviä Excel-taulukoita työnantajille ja asiakkaille.

Tero Tuovinen

Tero on analyyttinen ja ulospäinsuuntautunut tiimipelaaja, jota motivoi uuden oppiminen sekä modernin teknologia. Koulutukseltaan hän on paperitekniikan insinööri Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ennen IT-alalle lähtöä hän on työskennellyt kahdeksan vuotta teollisuudessa erinäisissä tehtävissä. Työhistoriaan mahtuu neljä vuotta esimiestehtäviä sekä kolmen vuoden työjakso Australiassa. Viimeisimmässä työpaikassa tehtävät koostuivat tuotehallinnasta, huoltomyynnistä sekä konseptoinnista. Teron vahvuuksia ovat looginen päättelykyky, sosiaaliset taidot, kielitaito sekä hyvä paineensietokyky.

Jere Mörsky

Jere on määrätietoinen ja ulospäinsuuntautunut tiimipelaaja, joka ei pelkää haasteita ja palaa halua kehittyä niin töissä kuin työn ulkopuolellakin. Hän on ennen alanvaihtoaan IT-alalle valmistunut Etelä-Koreassa kaupallisen alan tradenomiksi ja tehnyt töitä erilaisten projektien ja varastoalan parissa. Jeren vahvuuksiin kuuluu muun muassa looginen päättelykyky, uuden tiedon sisäistäminen sekä kyky sopeutua uusiin ympäristöihin. Jeren kiinnostus ohjelmointiin heräsi mobiilipelien parissa työskennellessä, kun hän pääsi osallistumaan ohjelmistokehityksen eri vaiheisiin.

Katri Kolehmainen

Katri on kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntaava vastavalmistunut graafinen suunnittelija sekä tuleva elintarviketieteiden maisteri pääaineenaan markkinointi. Katri innostuu itsensä haastamisesta, jatkuvasta uuden oppimisesta sekä menestyksellä loppuun viedyistä projekteista. Katri on luova ja visuaalinen henkilö, jonka vahvuudet koodaamisen saralla löytyvät front-end kehittämisen puolelta. Katri on parhaimmillaan UI/UX-suunnittelussa, jossa pääsee asettumaan sekä käyttäjän saappaisiin että luomaan visuaalisesti vaikuttavia kokonaisuuksia.

Aarni Koskelainen

Aarni on uusista teknologioista kiinnostunut juristi ja ympäristöbiologi. Hänen työhistoriansa kattaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä sekä oikeudellisia tehtäviä muun muassa tietosuojan parissa. Aarnin kiinnostus ohjelmointiin syttyi yliopistossa muutaman ohjelmointikurssin aikana, sillä omien koodinpätkien avulla sai enemmän irti esimerkiksi paikkatietosovelluksista. Aarnia motivoi erityisesti uusien asioiden oppiminen ja niiden hyödyntämisen tuottamat onnistumisen tunteet. Juristin koulutus on tuonut Aarnille silmää pienille yksityiskohdille ja loogisille kokonaisuuksille.

Lotta Järvinen

Lotta on aktiivinen, yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja muutosvalmis. Hän on innokas kehittämään itseään sekä henkilönä että ammatillisesti. Lotta on työtehtävissään päässyt osallistumaan ja seuraamaan sivusta eri projekteja, joiden myötä hänellä heräsi kiinnostus opetella ohjelmointia. Lotta on tottunut työskentelemään hektisessä työympäristössä vaativien aikataulujen puitteissa. Työkokemusta hänellä on sekä itsenäisestä että tiimissä työskentelystä erilaisissa organisaatiorakenteissa. Eri työtehtävissä hän on saanut kiitosta hyvästä kokonaisuuksien hahmottamisesta ja joustavuudesta.

Anni Kaivola

Anni on ratkaisukeskeinen tiimipelaaja, joka motivoituu haasteista ja kykenee oppimaan nopeasti, työskentelemään paineen alla ja sopeutumaan nopeasti myös yllättävissä tilanteissa. Aiemmalta koulutukseltaan Anni on kauppatieteiden maisteri ja työkokemustaan hän on kartuttanut viennin ja myynnin parissa Suomessa ja kansainvälisesti. Kiinnostus ohjelmointiin heräsi kaupallisten opintojen sivutuotteena Annin työstäessä pro gradu –tutkielmaa big data analytiikan työkalujen hyödyntämisen mahdollisuuksista kansainvälisten organisaatioiden sisäisessä talenttien tunnistamisessa.

Riku Kuusinen

Riku on rauhallinen ja sosiaalisesti taitava persoona ja hän osaa myös kuunnella asiakasta. Periksiantamattomuus, kiinnostus ja kyky oppia uusia asioita ovat hänen vahvuuksiaan työelämässä. Ennen alanvaihtoa Riku toimi myyntipäällikkönä suuressa henkilöstöpalvelualan yrityksessä ja hän on toiminut myynnin parissa useamman vuoden ajan. Koulutukseltaan Riku on kansainvälisen kaupan tradenomi. Kiinnostusta ohjelmointia kohtaan Rikulla on ollut jo pienestä pitäen ja hän on muuan muassa ylläpitänyt kotisivuja ja foorumeita tietokonepeliin liittyen.

Hanna-Mari Lapp

Hanna-Mari otti ensimmäiset askeleensa ohjelmoinnin maailmaan Legon NXT-robottien ja Picaxen mikrokontrollerin ohjelmoinnin myötä. Tämän jälkeen tulivat Scratch ja monet muut yksinkertaiset ohjelmat ja sovellukset, jotka viitoittivat tietä eteenpäin. Ennen alanvaihtoa Hanna-Mari on pitkään työskennellyt koulutuksen parissa opettaen teknistä työtä ja teknologiaa. Hänen intohimonsa on ollut erityisesti teknologiakasvatuksessa. Innokkuutta on riittänyt Arduinon ohjelmointiin ja 3D-mallinnukseen sekä 3D-tulostamiseen. Onpa hän ehtinyt rakentaa yhden 3D-tulostimenkin!

Tatu Vahteri

Tatulla on ennen konsulttiuraansa työkokemusta lentoyhtiömaailmasta, kaupan IT-palveluista, sosiaaliturvasta ja suun terveydenhuollon toimialalta. Hänen työkokemuksensa on erilaisista esimies- ja asiantuntijarooleista ja hän on kokenut sidosryhmäyhteistyön tekijä. Tatu on käytännönläheinen ja tottunut hahmottamaan ja omaksumaan nopeasti isojakin kokonaisuuksia. Hän on työyhteisön jäsenenä palveluhenkinen ja diplomaattinen, mutta tavoitteissaan sinnikäs. Tatu odottaa innolla työelämäkokemuksensa yhdistämistä C#/.NET-osaamiseen.

Jukka Peltola

Jukka toimii hyvin yksin ja tiimissä. Ennen IT-kelkkaan hyppäämistään hän on työskennellyt pappina, HR- ja event managerina kansainvälisessä start-up lautapeliyrityksessä. Kipinä sovelluskehitykseen Jukalla syttyi jo nuorella iällä. Tekniikka ja tietokoneet ovat kiinnostaneet häntä aina. Kirkon virassa ollessaan hän tympääntyi täysin huonosti suunniteltuihin ja toimimattomiin sovelluksiin. Hän ajatteli, että pystyisi itse parempaan. Academyn kautta hän sai loistavan mahdollisuuden lähteä hankkimaan osaamista työkäyttöön C#.net -kehitysympäristössä.

Mikko Kairesalo

Mikko on sosiaalinen ja hyvät organisaatiotaidot omaava tiimipelaaja, joka rakastaa haasteita ja itsensä kehittämistä. Hänellä on jatkuva tarve oppia uutta ja hän on ajatusmaailmaltaan erittäin tulevaisuussuuntautunut. Hän toimi ennen alanvaihtoaan pitkään kaupan alalla, jossa hän oppi esimiestehtäviensä lisäksi ymmärtämään, miten palveluajattelu ja ylivertainen asiakaskokemus vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot, ihmistuntemus sekä tarkka ja huolellinen työote ovat Mikon ehdottomia vahvuuksia työelämässä. Kiinnostus IT-alaa kohtaa heräsi MBA-tutkintoa suoritettaessa.

Silja Fagerholm

Silja on koulutukseltaan fysioterapeutti ja hän uskoo IT-alan valoisaan tulevaisuuteen ja erilaisten teknologioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin. Hän on työskennellyt julkisessa terveydenhuollossa sekä perus- että erikoissairaanhoidon toimialalla ja opiskellut erityispedagogiikkaa Helsingin yliopistossa. Robotiikka ja tekoäly sekä ohjelmistojen saavutettavuus kiinnostavat häntä paljon. Vuorovaikutustyyliltään hän on tarkkaavainen ja vaikuttava. Työskentelytyyliltään Silja on ratkaisukeskeinen ja positiivinen.

C#.NET kesälukukausi 2018

Haku tähän koulutusohjelmaan on päättynyt. Tutustu tämänhetkiseen koulutustarjontaan ja ota ensimmäinen askel kohti uutta uraa täällä!
C# on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja Microsoft Azuren käyttö sovelluskehityksessä kasvaa vauhdilla. Kesän aikana koulutuamme kampuksellamme 29 tylevaa IT -konsulttia. Koulututuksen jälkeen konsulttimme kykenevät tekemään kaikkea mobiilipeleistä liiketoiminnallisiin järjestelmiin, mutta 12 viikon intensiivinen koulutusjakso ei ainostastaan valmista konsulttejamme ohjelmointiin, vaan lisäksi koulutamme heille liiketoimintaosaamista sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Valmistumisen konsulttimme kykenevät menestyksekkääseen junior konsultin työhön.

Lämna din ansökan senast:

2018-04-15

Examen:

Start:

2018-08-31

2018-05-28

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Valmistuminen

Koulutus alkaa

31.8.2018

28.5.2018

Startti-ilta 25.04., josta itsenäiset esiopinnot alkavat. Kesäloma (ei opetusta) 2.7 - 15.7.2018.

Koulutuksen sisältö lyhyesti

• Microsoft .NET arkkitehtuuri, kehitysympäristö, työkalut ja toiminta

• C# -kieli

• Web Front-end kehittäminen ja tekniikat: HTML5/CSS, JavaScript, Angular ja React

• Web Back-end kehittäminen ja tekniikat: ASP.NET MVC, Web API, REST-palvelut, ASP.NET Core

• Scrum ja TFS

• SQL-tietokantojen toiminta ja käyttäminen: ADO.NET ja Entity Framework

• Versiohallinta: Git, GitHub ja TFS

• Microsoft Azure: arkkitehtuuri, datan tallennuspalvelut ja sovelluskehitys

• Ketterät menetelmät (Scrum)

• Käyttäjäystävällinen suunnittelu (UX)

Koulutuksesta

Ohjelmistokehittämisen ja ohjelmointikielien oppiminen ei tapahdu kädenkäänteessä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että oikeiden työkalujen ja tukemme avulla tämä on mahdollista. Tätä taustatietoa vasten olemme kehittäneet yhteistyössä omien alojensa parhaiden opettajien kanssa koulutusohjelman, joka ohjelmoinnin lisäksi mahdollistaa konsulteillemme menestyksekkään uran erilaisissa IT-alan tehtävissä.

Tiedämme opettajajohtoisen koulutuksen olevan paras keino ohjelmoinnin oppimiselle. Siksi lähestymistapamme mukaisesti opettaja on paikalla joka päivä ja koko päivän auttaakseen ja valmentaakseen kaikkia konsultteja - niin henkilökohtaisesti kuin ryhmissä. Menestyneeksi konsultiksi kasvaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin koulutuksen takaamaa teknistä osaamista: siksi opetamme myös konsultin roolissa tarvittavia taitoja: viestintää, myyntitaitoja, projektinvetämistä sekä niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä. Koulutusjakson lopussa konsulteillamme ei ole hyppysissään ainoastaan mustaa valkoisella laadukkaasta koulutuksesta ja alan verkostoa, vaan myös oma portfolio, jonka voi näyttää tuleville työnantajille.

Luotamme konseptiimme niin vahvasti, että  takaamme kaikille konsulteillemme koulutuksesta valmistuttua vakituisen sekä kokoaikaisen työpaikan IT-konsulttina. Valmistumisen jälkeen työnantaja on Academic Work, ja konsulttimme tulevat työskentelemään toimeksiannoissa asiakasyrityksissämme. Suurin osa konsulteistamme aloittaa työskentelyn ohjelmistokehittäjänä, mutta koulutus ei valmenna konsulttejamme vain ohjelmointiin vaan tarjoaa hyvän pohjan myös muihin IT alan rooleihin. Ohjelmistokehittäjän lisäksi osa konsulteista työskentelee myös esimerkiksi testaajana, teknisenä projektijohtajana, web-kehittäjänä, mobiilosovelluskehittäjänä vaatimusmäärittelijänä - ja lista jatkuu vielä.

Kuinka haen mukaan ohjelmaan?

Academyyn voi hakea kuka tahansa aiempaan taustaan katsomatta ja koulutamme ohjelmaan valitut henkilöt uuteen ammattiinsa vain kolmessa kuukaudessa. Etsimillämme henkilöillä on hyvät ongelmanratkaisutaidot sekä motivaatiota ja kunnianhimoa menestyä erittäin vaativassa intensiivikoulutuksessa. Rekrytointi Academyyn keskittyy oppimispotentiaaliin, ominaisuuksiin ja motivaatioon. Rekrytointiprosessimme alkaa loogista, numeerista ja verbaalista päättelykykyä mittaavilla testeillä. Läpäistyäsi testit saat sähköpostiisi linkin, jolla voit hakea mukaan koulutusohjelmaan. Tämän jälkeen vuorossa on haastatteluprosessi, sillä motivaatio koulutusohjelmaan osallistumiseen on yhtä tärkeässä roolissa kuin testien läpäiseminen.

Lue lisää avoimista koulutusohjelmista ja hae mukaan täältä.

Ohjelmointikielestä ja sovellusalustasta

Microsoftin C# -ohjelmointikieli ja .NET -sovellusalusta ovat laajalle levinneitä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. C# on Javan ohella yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja sitä käytetään verkko- ja mobiilipalveluiden sekä Windows –sovellusten toteuttamiseen ja se hyödyntää olio-ohjelmointia. Toimivuus ja käyttäjäystävällisyys kuvaavat Microsoftin kehitystyötä C#.NET:in parissa. Pilvipalveluiden kasvun myötä kurssin keskiössä tulee olemaan lisäksi Microsoft Azure -alusta, jonka päälle voidaan toteuttaa sovelluksia millä tahansa kielellä. Azure on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää alustana sekä virtuaalipalvelimille että ohjelmisto- ja sovelluskehitykselle.

”Jos tämä 3 kuukautta on jotain opettanut niin sen, että kaiken voi oppia oikealla asenteella. Ekalla viikolla tuntui, että tietomäärä kaatuu päälle, mutta sitten, kun koko ajan tulee uutta, oppimiseen harjaantuu ihan eri tavalla.”
Tatu VahteriC#.NET kesälukukausi 2018
Työn ohessa ei kolmen lapsen isänä ole ollut enää kapasiteettia suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Julkisella sektorilla työskennellessä se on ollut työuran hallinnassa ohitsepääsemätön jarruttaja. Academyn tarjoama kiihdytetyn oppimisen väylä mahdollisti kiitoradan siitä eteen päin, koodaaminen kun on kansalaistaito.
Mika Le GallJava syyslukukausi 2017
Kun aloitin työt Academysta valmistumisen jälkeen, pääsin heti toisena työpäivänä tekemään oikeita, asiakkaalle laskutettavia töitä. Se kertoo siitä, että Academyn jälkeen töihin ei mennä tutustumaan, vaan ihan oikeasti tekemään – ja se on ollut parasta.
Sonja VojnovicJava syyslukukausi 2017