Gör testet

Konsultit 

C#.NET (fullstack) syyslukukausi 2018

Arttu Kailanto

Arttu on kommunikointitaitoinen tiimipelaaja, joka motivoituu haasteista ja hänellä on erinomaiset ongelmanratkaisutaidot. Ennen IT-alalle siirtymistä, Arttu opiskeli itsensä kauppatieteiden maisteriksi kansainvälisen markkinoinnin johtamisessa. Arttu on työskennellyt start-upeissa strategisena johtajana ja digitalisaatioprojektien vetäjänä. Arttua kiinnostaa erityisesti yritysten kasvu digitalisaation avulla, mikä kannusti häntä oppimaan lisää IT-alasta.

Katri Pacek

Ongelmien ratkaisu on Katrille intohimo ja hän ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Ohjelmointityöstä hän kiinnostui, koska hän on ollut kehittämässä palvelujen tuotantojärjestelmää käyttäjänä ja myynyt SaaS-työkaluja. Nyt hän haluaa luoda asiakkaille hyviä käyttäjäkokemuksia IT-konsulttina. Katri viestii tehokkaasti asiakkaiden, kollegojen ja sidosryhmien kanssa. Hän osaa työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä sekä ja erilaisten ihmisten parissa. Katri tarttuu uusiin ohjelmiin tai työkaluihin mutkitta ja kokeiluhengessä. Hän työskentelee mielellään paineen alaisena ja testaa rajojaan.

Jouni Nieminen

Jouni on sosiaalinen ja itseltään paljon vaativa tiimipelaaja, jota ajaa eteenpäin haasteet ja itsensä kehittäminen. Hän on aikaisemmin työskennellyt B2B myynnissä operaattorituotteiden parissa ja omaa vahvan kokemuksen asiakashallinnasta, käyttöönottokoulutuksesta ja esiintymisestä. Halu oppia uutta ja vanha mielenkiinto ohjelmointiin ajoi hänet alan vaihtoon. Omat projektit, onnistumiset ongelmatilanteissa ja jatkuva harjoittelu ajavat häntä kehittymään. Omassa yrityksessä aloitettu projekti ja sen muokkaaminen asiakkaille sopivaksi toimi sykäyksenä siirtyä myynnistä ohjelmointiin.

Atte Honkonen

Atte on ennen siirtymistään IT-alalle opiskellut hallintotieteiden maisteriksi ja tehnyt monipuolisesti töitä julkisessa hallinnossa. Hyvät läsnäolotaidot ja looginen päättelykyky ovat Aten vahvuuksia. Aten tavoitteena on työskennellä Full Stack -kehittäjänä lähitulevaisuudessa. Atte viihtyy moniammatillisessa yhteistyössä, jossa pyritään ymmärtämään ja yhteensovittamaan eri näkökulmia.

Jukka Ainali

Jukka on rento ja ulospäinsuuntautunut tiimipelaaja. Hän koulutukseltaan elektroniikan ja mittaustekniikan DI. Ennen alanvaihtoa Jukka on tehnyt töitä erinäisten elektroniikkatuotteiden (mm. tehoelektroniikka, hissitekniikan ja medical laitteiden) tuotannon testauksen parissa. Työssään hän on vastuuntuntoinen ja tavoittellinen. Työssä häntä motivoi mahdollisuus oppia uutta ja uudet kokemukset/kohtaamiset. Jukan vahvuuksia työssä on looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisukyky.

Otto Forsberg

Otto on analyyttinen, ratkaisukeskeinen ja persoonaltaan rauhallinen tiimipelaaja, kenet ongelmanratkaisu ja luova ajattelu saavat syttymään. Hän on ennen uranvaihtoaan IT-alalle työskennellyt pääasiallisesti kaupan alalla myynnin ja markkinoinnin parissa, mutta kaipuu haasteisiin, ongelmanratkaisuun ja itsensä kehittämiseen saivat hänet vaihtamaan uransa suuntaa. Lopullisen sysäyksen uranvaihdolle toi Metropolian järjestämä, mm. pelikehitystä sisältänyt videopelialan täydennyskurssi. Koulutukseltaan Otto on englannin kielen opettaja ja erityisvahvuudekseen hän kokee nopean omaksumiskykynsä.

Meo Ekroos

Meo on motivoitunut tyyppi, jota inspiroi IT-alan kehittymiskeskeinen kulttuuri sekä mahdollisuus auttaa muita. Terveysteknologia kiinnosti, joten hän kouluttautui ensin tekniikan kandidaatiksi pääaineenaan bioIT. Ohjelmointi vei kuitenkin voiton, ja tietotekniikkaa sivuaineena luettuaan Meo haki Academyyn. Meon vahvuuksia ovat joustavuus, pyrkimys kehittyä sekä hyvät kommunikaatiotaidot, jotka näkyvät opintojen ohessa tehdyssä opetus- ja tutkimustyössä sekä vapaaehtoistoiminnassa. Projektien ansiosta hän itseopiskelee mielellään, eikä pelästy matemaattisia yhtälöitäkään niitä kohdatessaan.

Sami Orko

Sami on vahvan työmoraalin omaava oma-aloitteinen ja ongelmanratkaisukykyinen tiimipelaaja, jolla taustalla monenlaista kokemusta turvallisuusalalta, erityisesti etävalvonnan saralla. Erityisenä vahvuutena hänellä on vahva kyky omaksua uusia asioita nopeasti, sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Kiinnostus IT-alaa ja ohjelmointia kohtaan lähti pitkäkestoisesta harrastuneisuudesta. Alassa kiinnostaa myös sen laaja-alaisuutensa vuoksi tarjoamat erilaiset haasteet, jotka tuovat mahdollisuuden itsensä haastamiseen ja uuden oppimiseen.

Emma Tuovinen

Emma on alunperin ammatiltaan kieltenopettaja ja erittäin kokenut asiakaspalvelija. Koulumaailman lisäksi hän on työskennellyt mm. mobiilioperaattoreiden palveluksessa, sekä hetken myös pankkialalla. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen ovat aina olleet Emmalle tärkeitä arvoja ja kiehtova, uusi haaste teknologia-alalla on nyt muuttumassa todeksi. Hän innostui koodaamisesta vuosi sitten perehdyttyään koulumaailmassa robotiikan ja koodauksen alkeisiin, sekä tavattuaan inspiroivia koodareita. Heidän innoittaminaan hän päätyi opettelemaan web-ohjelmointia itsenäisesti verkkokursseilla.

Laura Malinen

Laura on laajan kokemuksen omaava business ammattilainen, joka tarttuu uusiin haasteisiin rohkeasti ja innolla. Hänellä on vahva osaaminen projekteista, esiintymisestä ja asiakaspalvelusta erityisesti pankkialalta. Koulutus ja kokemus ovat muovanneet Laurasta liiketalouden ja tietotekniikan liittymäpinnalla taiteilevan projektiosaajan, minkä johdosta hän nyt haluaa sukeltaa uteliaana syvemmälle IT:n maailmaan.

Essi Lehtola

Essi on kunnianhimoinen ja ahkera persoona, jonka vahvuuksiin kuuluvat positiivisuus, visuaalisuus ja asiakaspalvelu. Tarkka ja ongelmanratkaisukeskeinen Essi on vastannut useista projekteista ja ollut pidetty henkilö kaikissa tiimeissään. Koska työnteko on tärkeä osa Essin elämää, hänelle on tärkeää hoitaa työnsä hyvin ja myös viihtyä työssään. Nopeasti oppiva Essi otti jo kerran haltuun täysin uuden alan ja seuraava tavoite on olla it-alan rautainen ammattilainen. Hän kiinnostui ohjelmoinnista työskennellessään läheisesti koodareiden kanssa mm. nettikasinosivustojen ja -sovellusten parissa.

Asta Myllymäki

Opetushallituksen Opintopolkupalvelussa työskennellessään Asta oivalsi IT-järjestelmien korvaamattomuuden suurten tietomassojen käsittelyssä, mikä herätti kiinnostuksen alaan. Asiakaspalvelun parissa työskentely opetti kuuntelemaan ihmisten tarpeita ja reagoimaan nopeasti yllättäviinkin tilanteisiin. Aiemmat kasvatustieteen opinnot kehittivät kykyä tarkastella maailmaa laajemmasta näkökulmasta, kun taas ohjelmoinnin parista löytyi kaivattu konkreettisuus. Erityisesti uuden luominen ja ongelmanratkaisu viehättävät sekä uuden oppiminen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyn kandiohjelmassa. Kognitiiviset kyvyt

Miika Chorin

Miika on diplomaattinen ja periksiantamaton tiimipelaaja. Hän on parhaimmillaan ongelmanratkaisuissa sekä tilanteiden ja prosessien selvittämisissä. Miika on vuodesta 2001 opiskellut ja työskennellyt ICT alalla. Miikan tausta on luonut hänelle monipuolisen kuvan liiketoiminnan prosesseista ja järjestelmistä, sekä niiden kehittämisestä. Hän on asunut useamman vuoden Englannissa, joten monikulttuuriset työ- ja opiskeluympäristöt ovat hänelle omiaan. Miika haluaa kokonaisvaltaiseksi tietotekniikan osaajaksi ja sen takia pyrkinyt koodaajaksi ja ohjelmistojen suunnittelijaksi.

Emilia Streng

Emilia on innokas tieteentaitaja, jolla on kyky oppia ja sisäistää uusia käsitteitä ja laajoja kokonaisuuksia nopeasti. Hän on valmistunut kemian tohtoriksi ja työskennellyt niin lääketeollisuudessa laadunvalvonnassa kuin haastavissa asiakaspalvelutehtävissäkin. Emilia nauttii työstä, jossa hän pääsee hyödyntämään ongelmanratkaisutaitojaan ja analyyttistä ajattelukykyään. Ohjelmoinnin tarjoama loputon mahdollisuus oppia uutta ja toimivan koodin kirjoittamista seuraava onnistumisen tunne innostivat Emiliaa siirtymään IT-alalle.

Aino Rouvinen

Aino on innovatiivinen ideanikkari, joka syttyy ongelmanratkaisusta. Hän kokee yhdessä tekemisen ja palvelumuotoilun oleellisena osana kehitystyötä. Ainon kiinnostusta ohjelmointiin ovat ruokkineet projektit pelialan parissa, etenkin installaatio Heurekaan, jossa hän vastasi visuaalisesta ilmeestä. Siinä tutkittiin jo olemassa olevan teknologian käyttöliittymän uusia mahdollisuuksia ja käyttötapoja. Aino on työskennellyt luovalla alalla graafisena- ja konseptisuunnittelijana sekä peligraafikkona. Aino omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot ja halun tuottaa erinomaisia käyttäjäkokemuksia.

Marja Kurkela

Marja on työskennellyt monipuolisissa talouden ja projektihallinnan tehtävissä. Tehtäviin on lukeutunut mm. projektikoordinointia, koulutus- ja asiakaspalvelutyötä sekä järjestelmien pääkäyttäjyys- ja käyttäjätukitehtäviä. Työ järjestelmien parissa herätti kiinnostuksen sovelluskehitykseen, joskin ensimmäinen kipinä ohjelmistoalalle siirtymisestä oli syttynyt jo yliopiston GIS-kursseilla. Marja on analyyttinen ongelmanratkaisija, joka tarttuu empimättä uusiin haasteisiin. Marjaa vie eteenpäin halu oppia jatkuvasti uutta, mistä osoituksena häneltä löytyykin kaksi korkeakoulututkintoa.

C#.NET (fullstack) syyslukukausi 2018

Haku tähän koulutusohjelmaan on päättynyt. Tutustu tämänhetkiseen koulutustarjontaan ja ota ensimmäinen askel kohti uutta uraa täällä!
Haluatko saada maksuttoman intensiivikoulutuksen ja vakituisen työpaikan IT-alalta, vaikka et olisi aiemmin koodannut päivääkään? Academyssä se on mahdollista! Tarjoamme nyt 15 henkilölle mahdollisuuden muuttaa uransa suuntaa ja opetella koodaamaan Microsoftin teknologioilla 12 viikossa. Takaamme kaikille koulutukseen valituille vakituisen työn IT -alalla - taustasta riippumatta. Lue lisää ja tutustu koulutukseen tarkemmin!

Lämna din ansökan senast:

2018-06-30

Examen:

Start:

2018-11-30

2018-09-10

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Valmistuminen

Koulutus alkaa

30.11.2018

10.9.2018

Startti-ilta maanantaina 13.8., josta alkaa itsenäisen opiskelun jakso.

Kurssin sisältö lyhyesti

Tämän fullstack kurssin keskiössä ovat Microsoft teknologiat C#.NET ja Azure pilvipalvelualusta.  Microsoftin teknologioiden lisäksi kurssilla käydään läpi tietokantoja sekä eri työkaluja front end -kehittämiseen. Koulutus tarjoaa kattavan pohjan erilaisiin IT –alan junior tason tehtäviin ja tarjoaa useita erilaisia polkuja tulevaisuuden uralle. Koulutuksen jälkeen konsulttimme kykenevät työskentelemään niin junior back end, front end kuin fullstack tehtävissä ja tekemään kaikkea mobiilipeleistä liiketoiminnallisiin järjestelmiin.

• Microsoft .NET arkkitehtuuri, kehitysympäristö, työkalut ja toiminta

• C# -kieli

• Web Front-end kehittäminen ja tekniikat: HTML5/CSS, JavaScript, Angular
ja React

• Web Back-end kehittäminen ja tekniikat: ASP.NET MVC, Web API,
REST-palvelut, ASP.NET Core

• Scrum ja TFS

• SQL-tietokantojen toiminta ja käyttäminen: ADO.NET ja Entity Framework

• Versiohallinta: Git, GitHub ja TFS

• Microsoft Azure: arkkitehtuuri, datan tallennuspalvelut ja
sovelluskehitys

• Ketterät menetelmät (Scrum)

• Käyttäjäystävällinen suunnittelu (UX)

Koulutuksesta

Ohjelmistokehittämisen ja ohjelmointikielien oppiminen ei tapahdu kädenkäänteessä, mutta oikeiden työkalujen ja tukemme avulla tämä on mahdollista. Tätä taustatietoa vasten olemme kehittäneet yhteistyössä omien alojensa parhaiden opettajien kanssa koulutusohjelman, joka ohjelmointiosaamisen lisäksi mahdollistaa sinulle menestyksekkään alun erilaisilla IT –alan tehtävissä.  

Lähestymistapamme mukaisesti opettaja on paikalla joka päivä ja koko päivän auttaakseen ja valmentaakseen kaikkia konsultteja - niin henkilökohtaisesti kuin ryhmissä. Menestyneeksi konsultiksi kasvaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin koulutuksen takaamaa teknistä osaamista: siksi opetamme myös konsultin roolissa tarvittavia taitoja: viestintää, myyntitaitoja, projektinvetämistä sekä niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä.  

Vakituinen työpaikka IT –konsulttina

Luotamme konseptiimme niin vahvasti, että koulutamme sinut maksutta ja sen lisäksi takaamme sinulle valmistuttuasi vakituisen sekä kokoaikaisen työpaikan IT-konsulttina Academic Workilla. Valmistumisen jälkeen työnantajasi on Academic Work, ja tulet työskentelemään konsulttina Academic Workin asiakasyrityksissä. Academyn koulutuksen jälkeen voit työllistyä ohjelmistokehityksen puolella joko front end, banck end tai fullstack kehittäjän tehtäviin sekä myös muihin IT –alan rooleihin. Suurin osa konsulteistamme aloittaa työskentelyn ohjelmistokehittäjänä, mutta työskennellessäsi IT-konsulttina Academic Workilla voit myös työskennellä esimerkiksi pilvipalveluiden parissa, testaajana, teknisenä projektipäällikkönä, Scrum –masterina, vaatimusmäärittelijänä - ja lista jatkuu vain.  

Kuinka haen mukaan ohjelmaan?

Etsimillämme henkilöillä on hyvät ongelmanratkaisutaidot sekä motivaatiota ja kunnianhimoa menestyä erittäin vaativassa intensiivikoulutuksessa. Academyyn voi hakea kuitenkin kuka tahansa aiempaan taustaan katsomatta, sillä rekrytointi Academyyn keskittyy oppimispotentiaaliin, ominaisuuksiin ja motivaatioon. Rekrytointiprosessimme alkaa loogista, numeerista ja verbaalista päättelykykyä mittaavilla testeillä.

Lue lisää avoinna olevista koulutusohjelmista täältä.

Ohjelmointikielestä ja sovellusalustasta

Microsoftin C# -ohjelmointikieli ja .NET -sovellusalusta ovat laajalle levinneitä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. C# on Javan ohella yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja sitä käytetään verkko- ja mobiilipalveluiden sekä Windows –sovellusten toteuttamiseen ja se hyödyntää olio-ohjelmointia. Toimivuus ja käyttäjäystävällisyys kuvaavat Microsoftin kehitystyötä C#.NET:in parissa. Pilvipalveluiden kasvun myötä kurssin keskiössä tulee olemaan lisäksi Microsoft Azure -alusta, jonka päälle voidaan toteuttaa sovelluksia millä tahansa kielellä. Azure on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää alustana sekä virtuaalipalvelimille että ohjelmisto- ja sovelluskehitykselle.

Työn ohessa ei kolmen lapsen isänä ole ollut enää kapasiteettia suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Julkisella sektorilla työskennellessä se on ollut työuran hallinnassa ohitsepääsemätön jarruttaja. Academyn tarjoama kiihdytetyn oppimisen väylä mahdollisti kiitoradan siitä eteen päin, koodaaminen kun on kansalaistaito.
Mika Le GallJava syyslukukausi 2017
On ihan älytöntä ajatella, että vain vuosi sitten olen vanhoissa töissä pähkäillyt ja tuskaillut, että hitto, jotain pitäisi tehdä. Ja nyt sitten vuosi myöhemmin voin todeta, että olen tehnyt jotain oikein. Ainakin toistaiseksi tämä tuntuu juuri oikealta ja tosi hyvältä päätökseltä. En ole hetkeäkään katunut, en ihan rehellisesti hetkeäkään.
Heidi NurminenJava kevätlukukausi 2018
Kun aloitin työt Academysta valmistumisen jälkeen, pääsin heti toisena työpäivänä tekemään oikeita, asiakkaalle laskutettavia töitä. Se kertoo siitä, että Academyn jälkeen töihin ei mennä tutustumaan, vaan ihan oikeasti tekemään – ja se on ollut parasta.
Sonja VojnovicJava syyslukukausi 2017