Gör testet

Konsultit 

Java kevätlukukausi 2018

Heidi Kaunisto

Heidi on ulospäin suuntautunut tiimipelaaja, joka nauttii haasteista ja uuden oppimisesta. Aikaisempi työskentely hektisellä ravintola-alalla ja hyvät sosiaaliset taidot ovat kasvattaneet Heidistä asiakaspalvelun ammattilaisen, jolle työskentely erilaisten ihmisten kanssa on sujuvaa. Hän on erinomainen työskentelijä paineen alla ja kykenee kiireessäkin organisoimaan ja priorisoimaan työtään. Heidi nauttii haasteista ja koodauksen oppiminen nopeatempoisella aikataululla sopii hyvin hänen kunnianhimoiseen asenteeseensa. Teknologian nopea kehitys herätti Heidin kiinnostuksen ohjelmointia kohtaan.

Aleksi Peltola

Aleksi on ajattelevainen ja ongelmanratkaisukykyinen liiketalouden tradenomi. Eniten häntä motivoi itsensä kehittäminen hankkimalla uutta osaamista ja uusia kokemuksia. Aleksia on aina innostanut erilaisten asioiden rakentaminen ja muiden ihmisten kanssa ideointi. Mielenkiinto ohjelmointia kohtaan syntyi opiskeluaikona oma-aloitteisten kokeilujen kautta, ja pian valmistuttuaan rahoituksen tutkinnostaan hän lähti toteuttamaan tavoitettaan työllistyä IT-alalla. Aleksin fiksu ja asiallinen luonne sekä hänen kykynsä oppia uusia asoita nopeasti ovat hänen vahvuuksiaan työelämässä.

Tiina Kimari

Tiina haluaa kehittää käyttäjäystävällisiä teknologisia ratkaisuja. Hän hyppäsi uteliaisuuden innoittamana Health tech alan Startup-yritykseen. Päästessään seuraamaan kuinka koodin ja algoritmien avulla saadaan luotua ihmisten elämää parantava tuote, Tiinan kiinnostus ohjelmointiin heräsi. Aikaisemmat työtehtävät ovat antaneet Tiinalle rutkasti ongelmanratkaisutaitoja. Hän on analyyttinen ja suunnitelmallinen. Hän osaa nähdä kokonaisuuksia ja tiivistää isosta massasta olennaisimmat asiat ymmärrettävään muotoon. Tiina innostuu helposti ja saa muiden innostuneisuudesta motivaatiota ja energiaa.

Ville Louko

Ville on kasvunhaluinen yksilö ja positiivinen tekijä tiimissä. Inspiraation lähteenä toimii sisäinen uteliaisuus, joka ilmenee valmiutena ottaa vaikeammatkin haasteet vastaan hymyssä suin ja kasvaa niiden myötä. Ennen IT-alalle heittäytymistä Ville keräsi kokemusta erityisesti kilpaurheilijan, myynnin ja esimiestehtävien rooleissa ja koulussa focus pyöri yksilöllisen potentiaalin maksimoimisessa. Villen yksi merkittävimpiä vahvuuksia työelämässä on hänen kykynsä yhdistää luovuus ja analyyttisyys, joiden balanssi mahdollistaa tehokkaan ongelmanratkaisun palvelemaan asiakasta.

Tiina Enroth

Tiina on tehokas organisoija, joka hoitaa tehtävänsä ajallaan ja positiivisella asenteella. Ohjelmoinnissa Tiinaa vetää puoleensa jatkuva oppiminen ja onnistumisen tunteet, kun saa tuotettua toimivaa koodia. Ja jos samalla voi helpottaa ihmisten arjen sujumista, niin mikäpä sen parempi motivaattori. Työhistoriansa aikana Tiina on kehittänyt erinomaiset vuorovaikutusvalmiudet, ja esimieskokemus on totuttanut työskentelemään paineen alla. Sopiva kiireentuntu ja intensiivisyys ohjaavat Tiinan parhaimpaan työskentely- ja oppimismoodiin, jolloin hän kokee olevansa tehokaimmillaan.

Renne Brandt

Renne on innokas ja luova ratkaisija, joka osaa tarkastella asioita useista eri näkökulmista. Rennen työhistoria on antanut hänelle valmiudet toimia erilaisten ongelmien kanssa, hakien mahdollisimman optimaalista ratkaisua tilanteeseen kuin tilanteeseen. Renne tykkää kehittää niin prosesseja kuin itseäänkin, jotta lopputuote saadaan asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti ja ammattimaisella laadulla. Renne saa lisäenergiaa tekemiseen suunnittelusta ja ideoiden pallottelusta, minkä vuoksi hänen harrastuksiinsa kuuluvat mm. tapahtumatuotanto ja aktiivinen yhdistystoiminta.

Veli-Pekka Nurmi

Vellu on analyyttinen ja kehityshenkinen tiimipelaaja. Monipuolisen markkinoinnin ja analytiikan kokemuksen ansiosta hän kykenee ymmärtämään yritysten liiketoimintahaasteiden ja teknisen toimintaympäristön muodostaman kokonaisuuden. Hän haluaa kehittää aidosti lisäarvoa tuottavia ja tehokkaita ratkaisuja. Mitattavien tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen on Vellulle luonnollinen tapa toimia. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat digitalisaatiohankkeet, verkkokauppa, markkinointiteknologia, automaatioasteen nostaminen ja muu optimointi sekä datan valjastaminen hyötykäyttöön.

Waltteri Broder

Waltteri on analyyttinen myyntityön ammattilainen ja laskentatoimen & rahoituksen maisteri, jolla on vahva halu ja ammattitaito nähdä maailmaa asiakkaan perspektiivistä. Viimeiset viisi vuotta erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä, viimeisimpänä ohjelmistomyynnissä, ovat valaneet Waltterille vakaan pohjan kehittyä liiketoimintaa ymmärtäväksi IT-konsultiksi. Ohjelmoinnin pariin häntä vetää kiinnostus tulevaisuutta ja liiketoiminnan digitalisoitumista kohtaan. Hänen kunnianhimoinen pyrkimyksensä on ymmärtää sekä ihmisiä, numeroita että koodia.

Satu Ylikoski

Satu on innostunut ja elämänmyönteinen tiimipelaaja, joka haluaa kääntää heikkoudet vahvuuksiksi niin virhettä huutavan koodin kuin muidenkin haasteiden kanssa. Sadun vahvuuksia ovat sekä koulussa että käytännön kautta opittu liiketoimintaosaaminen, lisäksi tiukat aikataulupaineet ja projektiluonteinen työskentely ryhmässä ovat hänelle tuttuja asioita. Tekniikka on aina kiehtonut Satua, mutta kiinnostus ohjelmointiin heräsi viimeistään PDM-järjestelmän kehitysvastuun myötä. IT-konsulttien kanssa asiakkaan näkökulmasta toimimisen sijaan Satu palaa halusta päästä itse osaksi ohjelmointitiimiä.

Juuso Liljavirta

Juuso on teknisten asiakasrajapintojen asiantuntija. Edellisissä työpaikoissaan hän on toiminut linkkinä asiakkaan ja yrityksen välillä, tehden monimutkaisista järjestelmistä asiakkaalle ymmärrettäviä kokonaisuuksia ja toisaalta muuttanut asiakkaiden tarpeet toteutettavaksi projekteiksi. Avoimuus, positiivisuus ja kiinnostus kansainvälisiä asioita kohtaan tekevät Juusosta ennakkoluulottoman ja joustavan tiimipelaajan. Juuson laaja-alainen koulutus on vahvuus, kun halutaan löytää tuoreita näkökulmia tai erilaisia ratkaisuja haasteisiin. Juusoa motivoi uudet teknologiat ja jatkuva oppiminen.

Outi Arimaa

Outi on tavoiteorientoitunut ja kunnianhimoinen, ihmisten parissa viihtyvä sosiaalinen tiimipelaaja. Outilta on aiemmissa työtehtävissä vaadittu erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, lisäksi niissä on mitattu hänen vastuullisuuttaan ja paineensietokykyään. Outi kohtaa mahdolliset ongelmat enemmänkin haasteina, joihin hän luovuutensa ansiosta pystyy keksimään monipuolisia ratkaisuja. Outia kiehtoo teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet ja hän haluaa kehittyä jatkuvasti lisää.

Aleksi Haapa-Aho

Ahkera työhön tarttuminen ja laadukkaan lopputuloksen tavoittelu ovat Aleksille ominaisia piirteitä. Aikaisemmalta koulutukseltaan Aleksi on tuotantotalouden insinööri, joka on erikoistunut teollisuuden prosesseihin. Academyn junior konsultin koulutuksella Aleksi haluaa kehittää omaa osaamistaan ja saada laajemman ymmärryksen ohjelmoinnin saralta. Aikaisempaa työkokemusta Aleksilta löytyy logistiikan puolelta, niin logistiikkatyöntekijänä kuin varastonhoitajanakin. Kiinnostus ohjelmointiin on herännyt Aleksilla jo vuonna 2012, jolloin hän pääsi kokeilemaan ensimmäistä kertaa java-ohjelmointia.

Jani Herranen

Jani on It-alasta kiinnostunut liiketalouden tradenomi, joka haluaa lisää tietoa ohjelmoinnista. Erityisesti Jania kiinnostaa alassa sen haastavuus, sekä jatkuva oppiminen. Jani on toiminut ennen alanvaihtoa taloushallinnan parissa, samalla hän on opiskellut itsenäisesti ohjelmointia. Jani on hyvä tiimipelaaja, jonka kanssa tiimin muut jäsenet tulevat hyvin toimeen, ja hänen työskentelytapansa tukevat muita ihmisiä tekemään työnsä tehokkaammin. Jani tykkää ottaa vastuuta työelämässä, ja odottaa kovasti pääsyä näyttämään kykynsä uudella alallaan.

Sami Nykänen

Samilla on kokemusta hyvin erinlaisista työtehtävistä, kuten muunmuassa mediatuotannosta asiakasprojekteissa, joissa hän on ollut myös vastuussa yhteydenpidosta asiakkaisiin. Koulutustausta Samilla on vahvasti IT-painotteinein ja ennen Academy Java -koulutusta, Sami suoritti Bacherlor of Media Engineering -tutkinnon. Opiskelun ohella Sami oli aktiivisesti mukana kansainvälisessä tutor-toiminnassa, jossa hän tottui työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja reagoimaan nopeasti yllättävissäkin tilanteissa.

Paula Sazonov

Paula on omistautuva työntekijä, jonka intohimona on kehittää itseään ja osaamistaan. Laajojen mutta yksityiskohtaisten opintojen myötä Paulan vahvuuksia ovat myös työelämässä olleet tarkkuus sekä kokonaisuuksien hahmotuskyky. Myynti- ja markkinointialan työkokemuksen myötä Paulalla on hyvät projektien koordinointitaidot, vankka asiakaspalveluosaaminen, ja hän on hyvä ihmisten kanssa. Paula on ystävällinen persoona, jonka vahvuuksia työntekijänä ovat ratkaisukeskeisyys, tehokkuus ja luotettavuus. Paulaa motivoi kehitys ja tulokset, sekä työskentely osaavien ja ammattimaisten ihmisten kanssa.

Elina Rauhala

Elinaa motivoivat uudet haasteet, ongelmanratkaisu sekä oman osaamisen jatkuva kehittäminen. Elina kiinnostui IT-alasta alunperin suorittaessaan tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintoja yliopistolla. Tulevaisuudessa Elina haluaa olla mukana kehittämässä uudenlaisia työkaluja ja palveluita käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Elinan vahva matemaattinen osaaminen sekä täsmällisyys luovat hyvän pohjan ohjelmointikielten hallitsemiseen.

Johanna Lindh

Johanna on energinen ja positiivinen tiimipelaaja, joka on tutustunut ohjelmointiin oma-aloitteisesti sekä opintojensa kautta ja on innokas oppimaan lisää tästä mielenkiintoisesta alasta. Hän on geologian ja geotieteiden kandidaatti, joka on löytänyt uuden suunnan uralleen IT-alalta. Vuosien opiskelu ulkomailla ensin Norjassa ja sen jälkeen Kanadassa ovat tehneet Johannasta erittäin joustavan ja sopeutuvan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hän on kunnianhimoinen persoona, joka pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Heidi Nurminen

Heidissä yhdistyvät ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja ihmisläheinen persoona. Hän on positiivinen ja päättäväinen tulevaisuuden IT-osaaja, jonka vahvuudet ovat vuorovaikutustaidoissa sekä halussa kehittää ja kehittyä. Heidi on parhaimmillaan, kun tavoitteet ovat selkeät, tiimissä on tekemisen meininki ja tehdyllä työllä on merkitystä. Academyssa Heidi on päässyt venyttämään oman oppimisen rajoja sekä näkemään nopeaa kehitystä ohjelmointitaidoissaan. Tulevaisuudessa hän haluaa jatkaa ohjelmoinnin oppimista sekä edistää työpanoksellaan hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Java kevätlukukausi 2018

Haku tähän koulutusohjelmaan on päättynyt. Tutustu tämänhetkiseen koulutustarjontaan ja ota ensimmäinen askel kohti uutta uraa täällä!
Java on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja nopeaa sekä luotettavaa Java-kieltä käytetään useissa eri järjestelmissä ja siksi yhä useammat yritykset tarvitsevat nimenomaan Java-taitoisia IT-konsultteja. 12 viikon intensiivinen koulutusjakso ei ainoastaan valmistanut konsulttejamme toimimaan ohjelmointikehitystehtävissä, vaan lisäksi koulutuksen aikana he kerryttivät liiketoimintaosaamista sekä viestintä- ja myyntitaitoja.
Tee testi
Lähetä muistutus

Lämna din ansökan senast:

2017-12-10

Examen:

Start:

2018-04-13

2018-01-22

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Valmistuminen

Koulutus alkaa

13.4.2018

22.1.2018

Koulutuksen sisältö lyhyesti

• ‍Kuinka perustaa oma kehittämisympäristö

• Versiohallinta Gitin ja GitHubin avulla

• Johdatus Java-ohjelmointiin

• Tietorakenteet ja algoritmit

• Olio-ohjelmointi

• JVM ja Java-kehitysympäristö

• Johdatus tietokantoihin ja SQL:ään, sekä kytkentä Javaan

• Johdatus verkkokehitykseen sisältäen HTTP, HTML,  JavaScript, CSS

Koulutuksesta

Ohjelmistokehittämisen ja ohjelmointikielien oppiminen ei tapahdu kädenkäänteessä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että oikeiden työkalujen ja tukemme avulla tämä on mahdollista. Tätä taustatietoa vasten olemme kehittäneet yhteistyössä omien alojensa parhaiden opettajien kanssa koulutusohjelman, joka ohjelmoinnin lisäksi mahdollistaa konsulteillemme menestyksekkään uran erilaisissa IT-alan tehtävissä.

Tiedämme opettajajohtoisen koulutuksen olevan paras keino ohjelmoinnin oppimiselle. Siksi lähestymistapamme mukaisesti opettaja on paikalla joka päivä ja koko päivän auttaakseen ja valmentaakseen kaikkia konsultteja - niin henkilökohtaisesti kuin ryhmissä. Menestyneeksi konsultiksi kasvaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin koulutuksen takaamaa teknistä osaamista: siksi opetamme myös konsultin roolissa tarvittavia taitoja: viestintää, myyntitaitoja, projektinvetämistä sekä niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä. 

Luotamme konseptiimme niin vahvasti, että  takaamme kaikille konsulteillemme koulutuksesta valmistuttua vakituisen sekä kokoaikaisen työpaikan IT-konsulttina. Valmistumisen jälkeen työnantaja on Academic Work, ja konsulttimme tulevat työskentelemään toimeksiannoissa asiakasyrityksissämme. Suurin osa konsulteistamme aloittaa työskentelyn ohjelmistokehittäjänä, mutta koulutus ei valmenna konsulttejamme vain ohjelmointiin vaan tarjoaa hyvän pohjan myös muihin IT alan rooleihin. Ohjelmistokehittäjän lisäksi osa konsulteista työskentelee myös esimerkiksi testaajana, teknisenä projektijohtajana, web-kehittäjänä, mobiilosovelluskehittäjänä vaatimusmäärittelijänä - ja lista jatkuu vielä.

Kuinka haen mukaan ohjelmaan?

Academyyn voi hakea kuka tahansa aiempaan taustaan katsomatta ja koulutamme ohjelmaan valitut henkilöt uuteen ammattiinsa vain kolmessa kuukaudessa. Etsimillämme henkilöillä on hyvät ongelmanratkaisutaidot sekä motivaatiota ja kunnianhimoa menestyä erittäin vaativassa intensiivikoulutuksessa. Rekrytointi Academyyn keskittyy oppimispotentiaaliin, ominaisuuksiin ja motivaatioon. Rekrytointiprosessimme alkaa loogista, numeerista ja verbaalista päättelykykyä mittaavilla testeillä. Läpäistyäsi testit saat sähköpostiisi linkin, jolla voit hakea mukaan koulutusohjelmaan. Tämän jälkeen vuorossa on haastatteluprosessi, sillä motivaatio koulutusohjelmaan osallistumiseen on yhtä tärkeässä roolissa kuin testien läpäiseminen.

Lue lisää avoimista koulutusohjelmista ja hae mukaan täältä.

Tee testi
Ohjelmointikielistä ja sovellusalustasta

Java on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä, jota käytetään niin kännykkäpeleissä kuin pankkien ja vakuutusyhtiöiden supertietokoneiden järjestelmissä. Se hyödyntää olio-ohjelmointia ja on sovellusalustasta riippumaton, minkä vuoksi sitä käytetään erityyppisiin ohjelmistojärjestelmiin. Javaa markkinoidaan nopeana, varmana ja luotettavana.

On ihan älytöntä ajatella, että vain vuosi sitten olen vanhoissa töissä pähkäillyt ja tuskaillut, että hitto, jotain pitäisi tehdä. Ja nyt sitten vuosi myöhemmin voin todeta, että olen tehnyt jotain oikein. Ainakin toistaiseksi tämä tuntuu juuri oikealta ja tosi hyvältä päätökseltä. En ole hetkeäkään katunut, en ihan rehellisesti hetkeäkään.
Heidi NurminenJava kevätlukukausi 2018
Työn ohessa ei kolmen lapsen isänä ole ollut enää kapasiteettia suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Julkisella sektorilla työskennellessä se on ollut työuran hallinnassa ohitsepääsemätön jarruttaja. Academyn tarjoama kiihdytetyn oppimisen väylä mahdollisti kiitoradan siitä eteen päin, koodaaminen kun on kansalaistaito.
Mika Le GallJava syyslukukausi 2017
”Jos tämä 3 kuukautta on jotain opettanut niin sen, että kaiken voi oppia oikealla asenteella. Ekalla viikolla tuntui, että tietomäärä kaatuu päälle, mutta sitten, kun koko ajan tulee uutta, oppimiseen harjaantuu ihan eri tavalla.”
Tatu VahteriC#.NET kesälukukausi 2018