Gör testet

Konsultit 

Java syyslukukausi 2017

Kalle Helminen

Kalle on jo nuoresta saakka harrastanut tietokoneella kaikenlaista pelaamisesta koodauksen alkeisiin. Vaikka tietokoneet ovat kiehtoneet, vei jääkiekko kuitenkin mennessään, ja siinä Kalle eteni puoliammattilaiseksi saakka. Työkokemusta on kertynyt myös maalämmön porauksesta sekä maksupäätteiden asennus- ja logistiikkapuolelta. Niin ura jääkiekon parissa kuin monipuolinen työkokemus ovat opettaneet Kallelle, miten asioita viedään itsenäisesti eteenpäin ja miten omaa osaamista kehitetään. Kalle motivoituu onnistumisista ja ongelmien ratkomisesta. Työkaverina hän huomioi muut ja hoitaa oman työnsä aina kiitettävästi.

Minna Vares

Minna on energinen ja ulospäinsuuntautunut tiimipelaaja, joka inspiroituu haasteista ja ihmisistä, joilla on rohkeutta toteuttaa unelmiaan. Hän on ennen alanvaihtoaan IT-alalle valmistunut meribiologiksi ja tehnyt monipuolisesti töitä ympäristökasvatuksen, tutkimuksen ja myynnin parissa. Kyky ja halu oppia jatkuvasti uutta yhdistettyinä hyviin vuorovaikutustaitoihin ovat Minnan vahvuuksia työelämässä. Minnan kiinnostus ohjelmointiin heräsi hänen edellisessä työpaikassaan tiedekeskus Heurekassa, jossa hän pääsi työskentelemään robotin kanssa ja näkemään ohjelmointia käytännössä. Ohjelmoinnissa vaadittavat ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky saivat Minnan innostumaan IT-konsultin urasta ja Academyn tarjoamasta mahdollisuudesta vaihtaa alaa nopeasti kiihdytetyn oppimisen kautta.

Riina Purovesi

Riina on vastavalmistunut tuotantotalouden KTM, joka loputtoman oppimishalunsa vuoksi halusi kouluttautua lisää ja suuntautua jatkuvasti kehittyvälle IT-alalle. Riina on kerryttänyt työkokemusta pääosin finanssialan tehtävien parista, ja Academy-koulutusohjelma mahdollistaa aikaisemman liiketoimintaosaamisen, tuotantotalouden, kauppatieteiden ja tulevan Java-ohjelmointiosaamisen hyödyntämisen työelämässä. Riinaa kiinnostaa erityisesti teknologian luomat tulevaisuuden mahdollisuudet sekä liiketoiminnan kehittäminen. Häntä motivoi muun muassa ongelmien ratkaiseminen, erilaisten ihmisten kanssa työskentely sekä uudet haasteet.​

Hennileena Calonius

Hennileena on innokas ja aikaansaava moniosaaja, matkailun, tapahtumien ja palveluliiketoiminnan ammattilainen. Hän on taitava suunnittelemaan ja hallitsemaan projekteja ja sisältöä. Hennileena on aiemmin opiskellut ranskaa, espanjaa, kielitieteitä sekä matkailun liikkeenjohtoa. Hänellä on monipuolinen ja kansainvälinen työkokemus matkailu- ja palvelualalta. Viimeisimpänä Hennileena on työskennellyt yleishyödyllisessä säätiössä ja pienessä some-alan start-upissa. Hennileena innostuu ja saa energiaa erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Hän uskoo elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. Hennileenan vahvuuksiin kuuluvat organisointitaidot, sosiaaliset ja ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisukeskeisyys sekä muutoksiin sopeutuminen. Alanvaihdos IT-alalle Academyn avulla sopii täydellisesti uteliaan Hennileenan luonteeseen, vahvuuksiin ja sisäisen motivaation piirteisiin.

Mika Le Gall

Can do -asenteella varustettu Mika on luontaisesti ratkaisukeskeinen ja päämäärähakuinen. Hänelle se tarkoittaa hyötyjen hallinnan näkökulmasta sitä, että esteet kierretään eikä tavoitetta kohden sprintattaessa eksytä sivuraiteille vaikka matkalla maali välillä vaihtaisikin paikkaa. Mikan holistinen lähestymistapa, täydennettynä hänen tiedonhankintataidoillaan, nostaa nopean oppijan kokonaisuuksien hallinnan helikopterinäkymässä aina systeemiajatteluun saakka. Omien sanojensa mukaan hän tavoittelee tasapainoa, myös teknisten full stack -taitojen hankkimisessa.

Antti Pöyhönen

Antti pystyy tarjoamaan kehittäjänä ja konsulttina mm. sitkeyttä, järjestelmällisyyttä, laajaa tietopohjaa, ongelmanratkaisutaitoa sekä asiakasrajapintaa, kaikki ominaisuuksia mitä erinomaiselta IT-konsultilta vaaditaan. Eurooppalaisen yrityshallinnon tradenomiopintojen lisäksi Antti on kerännyt laajaa kokemusta järjestelmänhallinnasta, viestinnästä, käyttäjätuesta, kouluttamisesta, asiakaspalvelusta sekä erilaisista järjestelmistä monilla toimialoilla. Kaikki tämä ja Academyn vahvistama tekninen osaamisperusta varmistaa, että Antilla on aina näkemystä havaita ongelmat, ymmärtää tarpeet ja selvittää soveltuvin ratkaisu. Rakkaus tietoon, laatuun ja oppimiseen on ydin, jolla Antti ymmärtää bisneksen, järjestelmien sekä asiakkaiden tarpeet tarjoten laadukkainta kokonaisvaltaista palvelua tilanteessa kuin tilanteessa.

Ville Hyvärinen

Ville on yrittäjäasenteella varustettu positiivinen ja uusista asioista sekä niiden haltuun ottamisesta innostuva nuori mies. Hän valmistui Haaga-Heliasta tradenomiksi päälinjanaan yrittäjyys, jonka myötä hän pystyi opiskelemaan laaja-alaisesti itseään kiinnostavia suuntauksia, kuten rahoitusta ja markkinointia. Koulun ohella Ville työskenteli yrittäjänä ja pääsi näin ollen soveltamaan opittua myös heti käytännössä. Tämän hän koki tärkeäksi, sillä vain tekemällä oppii! IT-alaa kohtaan hänen kiinnostus kasvoi vuosien myötä kotisivuja päivittäessä ja sosiaalisen median markkinointia tehdessä. Academyn koulutus antaa Villelle mahdollisuuden kehittyä IT-alan osaajaksi, jolla on myös liiketoiminnan tuntemus hallussa.

Sonja Vojnovic

Sonja on määrätietoinen kulttuurituottaja, jolla on vahva kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä järjestötyöstä. Tähänastiset ura- ja opiskeluvalinnat ovat Sonjalla perustuneet siihen, että hän haluaa tuottaa ihmisille kulttuuria, joka tekee heidät iloiseksi ja osallistaa. Samalla hän on halunnut tehdä sellaista työtä, josta on käytännön hyötyä yhteiskunnallisesti. Hänen intohimoihinsa kuuluvat uusi teknologia sekä kulttuuritapahtumat. Tulevaisuudessa Sonja haluaa yhdistää Academystä saadut opit tapahtumatuotannon palveluiden kehittämiseen. Hän haluaa olla tekemässä projektiluontoista työtä, jossa luovuus ja ongelmanratkaisu ovat työn keskiössä. Tulevaisuudesta yksi asia on kuitenkin varma - hänestä tulee IT-alan asiantuntija.

Risto Rautanen

Risto on luotettava ja positiivinen joukkuepelaaja, joka kohtaa uudet haasteet ennakkoluulottomasti. Hänellä on vankka työtausta asiakaslähtöisen palvelu- ja myyntityön saralla, josta hänelle on karttunut kokemusta ratkaisukeskeisestä työskentelystä, sekä asiakaskokemuksen tärkeydestä. IT-ala on kiehtonut häntä jo varhaisilta vuosilta, jolloin Riston haaveissa oli ura pelialalla. Niistä haaveista hänelle on kypsynyt vuosien varrella tahto olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työkaluja ja palveluita, joissa yhdistyvät luovuus, teknologia ja ongelmanratkaisu ainutlaatuisella tavalla. Academyn myötä Risto ottaa reippain mielin ensiaskeleensa alalle IT-konsulttina.

Tuukka Heinonen

Tuukka on aiemmin työskennellyt asiakaspalvelutehtävissä ja vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Hänellä on myös runsaasti esiintymiskokemusta muusikkona. Taustaltaan hän on markkinoinnin KTM. Opinnoissaan hän oli kiinnostunut erityisesti liiketoimintamalleista ja niiden analysoinnista, sekä markkinoinnista sosiaalisessa mediassa. Tuukka haluaa muuttaa maailmaa kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttamisen kautta ja haaveilee jonkin disruptiivisen innovaation keksimisestä. Tuukka aikoo yhdistää Academysta saadut taidot olemassa olevaan liiketoiminta- ja markkinointiosaamiseen realisoidakseen ideansa.

Titta Kivikoski

Titalla on tietoa ja ymmärrystä biolääketieteestä opintojensa myötä. Opintojen aikana hänelle selveni, että ihmiset, joilla on monipuoliset IT-taidot yhdistettynä biotieteiden osaamiseen, toisivat arvokasta lisää alalle. Kiinnostus ohjelmointiin hänellä heräsi toden teolla opiskelujen loppuvaiheilla, ja pian tämän jälkeen loistava mahdollisuus koodauksen opetteluun ilmaantui Academyn kurssin muodossa. Tittaa inspiroi uuden oppiminen ja oman kehittymisen havaitseminen ja hän on erittäin sinnikäs saavuttaakseen tavoitteensa.

Maiju Airosmaa

Maiju on määrätietoinen tiimipelaaja, joka motivoituu haasteista ja haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Maijun tavoitteena on kehittyä ohjelmistokehityksen monipuoliseksi asiantuntijaksi ja ohjelmoinnin lisäksi häntä kiinnostavat digitaaliset palvelut, käytettävyys ja asiakkaan kanssa kommunikointi osana kehitystyötä. Maijulla on koulutustaustaa sekä tietojenkäsittelytieteestä että palveluiden markkinoinnista ja työkokemuksensa ansiosta digitaalinen markkinointi, sisällöntuotanto ja kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on hänelle tuttua. Academyn hän näki erinomaisena mahdollisuutena parantaa ohjelmointitaitojaan ja siten syventää osaamistaan ohjelmistokehityksen parissa.

Pekka Venäläinen

Pekka on analyyttinen ja nopeasti asioita omaksuva moniosaaja. Häntä inspiroi useiden tieteenalojen yhteensovittaminen ja niistä syntyvät uudet innovaatiot. Koulutukseltaan hän on elintarviketieteiden maisteri (ETM). Tähänastisen työuransa Pekka on tehnyt kaupallisella puolella, sekä yrittäjänä terveys- ja hyvinvointialalla, joka myös on hänen sydäntään lähellä. IT-ala on kiehtonut Pekkaa jo pienestä pitäen ja hän on innoissaan Academyn tuomista mahdollisuuksista. Tavoitteena hänellä on jatkossa yhdistää uutta ja vanhaa osaamistaan esimerkiksi terveysteknologian parissa.

Pia Paulamäki

Pia on opiskellut yliopistossa ruotsin kielen kääntämistä, ja hänellä on filosofian maisterin tutkinto. Hän on työskennellyt kääntäjänä hallinnon alan tekstien parissa, mutta hänellä on myös paljon kokemusta erilaisista asiakaspalvelutöistä. Hän pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan ja oppimaan uutta. Ohjelmistoala on pitkään kiinnostanut Piaa, minkä vuoksi hän päätti hakea Academyyn. Ongelmanratkaisu on hänelle mielekästä puuhaa, ja hän motivoituu onnistumisen kokemuksista. Hän ottaa rohkeasti vastaan uusia haasteita ja tekee ahkerasti töitä saavuttaakseen tavoitteensa. Pia haaveilee työstä, jossa hän pääsisi hyödyntämään uusien ohjelmointitaitojensa lisäksi myös asiakaspalvelukokemustaan ja kielitaitoaan.

Java syyslukukausi 2017

Haku tähän koulutusohjelmaan on päättynyt. Tutustu tämänhetkiseen koulutustarjontaan ja ota ensimmäinen askel kohti uutta uraa täällä!
Java on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja nopeaa sekä luotettavaa Java-kieltä käytetään useissa eri järjestelmissä ja siksi yhä useammat yritykset tarvitsevat nimenomaan Java-taitoisia IT-konsultteja. 12 viikon intensiivinen koulutusjakso ei ainoastaan valmistanut konsulttejamme toimimaan ohjelmistokehitystehtävissä, vaan lisäksi koulutimme heille liiketoimintaosaamista sekä viestintä- ja myyntitaitoja.
Tee testi
Lähetä muistutus

Lämna din ansökan senast:

2017-06-30

Examen:

Start:

2017-12-15

2017-09-25

Two female coworkers with laptops working together in the lounge area at Bombayworks Stockholm office

Valmistuminen

Koulutus alkaa

15.12.2017

25.9.2017

Koulutuksen sisältö lyhyesti

• ‍Kuinka perustaa oma kehittämisympäristö

• Versiohallinta Gitin ja GitHubin avulla

• Johdatus Java-ohjelmointiin

• Tietorakenteet ja algoritmit

• Olio-ohjelmointi

• JVM ja Java-kehitysympäristö

• Johdatus tietokantoihin ja SQL:ään, sekä kytkentä Javaan

• Johdatus verkkokehitykseen sisältäen HTTP, HTML,  JavaScript, CSS

Koulutuksesta

Ohjelmistokehittämisen ja ohjelmointikielien oppiminen ei tapahdu kädenkäänteessä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että oikeiden työkalujen ja tukemme avulla tämä on mahdollista. Tätä taustatietoa vasten olemme kehittäneet yhteistyössä omien alojensa parhaiden opettajien kanssa koulutusohjelman, joka ohjelmoinnin lisäksi mahdollistaa konsulteillemme menestyksekkään uran erilaisissa IT-alan tehtävissä.

Tiedämme opettajajohtoisen koulutuksen olevan paras keino ohjelmoinnin oppimiselle. Siksi lähestymistapamme mukaisesti opettaja on paikalla joka päivä ja koko päivän auttaakseen ja valmentaakseen kaikkia konsultteja - niin henkilökohtaisesti kuin ryhmissä. Menestyneeksi konsultiksi kasvaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin koulutuksen takaamaa teknistä osaamista: siksi opetamme myös konsultin roolissa tarvittavia taitoja: viestintää, myyntitaitoja, projektinvetämistä sekä niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä. Koulutusjakson lopussa konsulteillamme ei ole hyppysissään ainoastaan mustaa valkoisella laadukkaasta koulutuksesta ja alan verkostoa, vaan myös oma portfolio, jonka voi näyttää tuleville työnantajille.

Luotamme konseptiimme niin vahvasti, että  takaamme kaikille konsulteillemme koulutuksesta valmistuttua vakituisen sekä kokoaikaisen työpaikan IT-konsulttina. Valmistumisen jälkeen työnantaja on Academic Work, ja konsulttimme tulevat työskentelemään toimeksiannoissa asiakasyrityksissämme. Suurin osa konsulteistamme aloittaa työskentelyn ohjelmistokehittäjänä, mutta koulutus ei valmenna konsulttejamme vain ohjelmointiin vaan tarjoaa hyvän pohjan myös muihin IT alan rooleihin. Ohjelmistokehittäjän lisäksi osa konsulteista työskentelee myös esimerkiksi testaajana, teknisenä projektijohtajana, web-kehittäjänä, mobiilosovelluskehittäjänä vaatimusmäärittelijänä - ja lista jatkuu vielä.

Kuinka haen mukaan ohjelmaan?

Academyyn voi hakea kuka tahansa aiempaan taustaan katsomatta ja koulutamme ohjelmaan valitut henkilöt uuteen ammattiinsa vain kolmessa kuukaudessa. Etsimillämme henkilöillä on hyvät ongelmanratkaisutaidot sekä motivaatiota ja kunnianhimoa menestyä erittäin vaativassa intensiivikoulutuksessa. Rekrytointi Academyyn keskittyy oppimispotentiaaliin, ominaisuuksiin ja motivaatioon. Rekrytointiprosessimme alkaa loogista, numeerista ja verbaalista päättelykykyä mittaavilla testeillä. Läpäistyäsi testit saat sähköpostiisi linkin, jolla voit hakea mukaan koulutusohjelmaan. Tämän jälkeen vuorossa on haastatteluprosessi, sillä motivaatio koulutusohjelmaan osallistumiseen on yhtä tärkeässä roolissa kuin testien läpäiseminen.

Lue lisää avoimista koulutusohjelmista ja hae mukaan täältä.

Tee testi
Lähetä muistutus
Ohjelmointikielistä ja sovellusalustasta

Java on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä, jota käytetään niin kännykkäpeleissä kuin pankkien ja vakuutusyhtiöiden supertietokoneiden järjestelmissä. Se hyödyntää olio-ohjelmointia ja on sovellusalustasta riippumaton, minkä vuoksi sitä käytetään erityyppisiin ohjelmistojärjestelmiin. Javaa markkinoidaan nopeana, varmana ja luotettavana.

Työn ohessa ei kolmen lapsen isänä ole ollut enää kapasiteettia suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Julkisella sektorilla työskennellessä se on ollut työuran hallinnassa ohitsepääsemätön jarruttaja. Academyn tarjoama kiihdytetyn oppimisen väylä mahdollisti kiitoradan siitä eteen päin, koodaaminen kun on kansalaistaito.
Mika Le GallJava syyslukukausi 2017
On ihan älytöntä ajatella, että vain vuosi sitten olen vanhoissa töissä pähkäillyt ja tuskaillut, että hitto, jotain pitäisi tehdä. Ja nyt sitten vuosi myöhemmin voin todeta, että olen tehnyt jotain oikein. Ainakin toistaiseksi tämä tuntuu juuri oikealta ja tosi hyvältä päätökseltä. En ole hetkeäkään katunut, en ihan rehellisesti hetkeäkään.
Heidi NurminenJava kevätlukukausi 2018
Kun aloitin työt Academysta valmistumisen jälkeen, pääsin heti toisena työpäivänä tekemään oikeita, asiakkaalle laskutettavia töitä. Se kertoo siitä, että Academyn jälkeen töihin ei mennä tutustumaan, vaan ihan oikeasti tekemään – ja se on ollut parasta.
Sonja VojnovicJava syyslukukausi 2017